Despre noi

Cine suntem?

Istoricul asociatiei

Înființare:

În zi de noiembrie 1991 în amfiteatrul Colegiului Național IULIA HASDEU peste 100 de persoane – actuali și foști profesori și elevi ai Liceului – participă la înființarea Asociației, aceștia fiind membrii fondatori, dintre care 21 semnează actul de înființare, printre ei fiind ziariști, profesori, regizori, actori, juriști, economiști, medici, realizatori radio și TV, istorici, scriitori, artiști plastici, editori: Crina Bocșan, Irinel Chiran, Adam Popescu, Laurențiu Ulici, Galina Sima, Irina Petrescu, Andrei Șerban,Viorica Mușat, Virginia Rădulescu, Sandrino Gavriloaia, Viorica Ghiță Teodorescu, Magdalena Stăncuți,Viniciu Gafița, Asineta Mingiuc, Rodica Decusară, Olga Bucătaru, Bogdan Bocșan, Maria Drăgan, părintele Galeriu ș.a.

Ziarul Libertatea din 18 noiembrie 1991 consemna evenimentul cultural deosebit : înființarea Asociației Culturale IULIA HASDEU

 

Recunoștință

 

   Astăzi, la Liceul Iulia Hasdeu s-a consumat un moment plin de semnificații  pentru viața elevilor din acest lăcaș de cultură. În semn de recunoștință pentru contribuția adusă în domeniul literaturii de cea al cărui nume este înscris pe frontispiciul liceului, aici a avut loc dezvelirea unei plăci comemorative a celei care a trecut atât de meteoric prin viață – Iulia Hasdeu și de la a cărei naștere s-au împlinit 122 de ani. Tot în semn de omagiu adus poetei a fost editat și primul număr al revistei școlare „Idealuri” cu suplimentul”Mesaj literar” al recentei înființatei Asociații Culturale Iulia Hasdeu.

Placa_Iulia_Hasdeu_franta_paris

La inițiativa dr. Crina Decusară Bocșan în ziua de 21 decembrie 1991 este dezvelită placa memorială replică în prezența ambasadorului UNESCO la Paris Dan Hăulică, a ambasadorului României, a primarului arondismentului VI și a numeroase personalități.

 

Placa memorială este executată de Mihai Cornel Stănescu, artist plastic. Aceasta se află în Colegiu Național IULIA HASDEU, și cu replici în București pe str. Franceză nr.14 și în Paris, 28, St. Sulpice.

Identificare

 

Cu ocazia unor filmări pentru emisiuni culturale la TVR în arhiva Muzeului Literaturii Române este identificat actul de naștere al Iuliei Hasdeu care atestă ca adresă strada Carol I nr.14, București. În Paris se identifică imobilele în care au locuit mama și fiica în perioada studiilor tinerei ca elevă la Colegiul Sevigne și ca studentă la Sorbona (1881-1888).

Casa-1
Casa-2

 

Primăria Generală a Municipiului București aprobă executarea unei plăci în memoria Iuliei Hasdeu (1869-1888) de către artistul plastic Mihai Cornel Stănescu, placă ce va fi dezvelită în prezența ministrului Culturii din Republica Moldova pe clădirea în care s-a născut ultima descendentă a neamului Hasdeu, singurul imobil din București în care a locuit marele Bogdan Petriceicu Hasdeu și soția sa Iulia (n. Faliciu), actuala str. Franceză nr.14

 

 

Prin sentința judecătorească PJ 35/1992 Asociația Culturală Iulia Hasdeu este legalizată ca ONG cu sediul în București Bd. Ferdinand  nr. 91. Din Consiliul Director fac parte: conf. univ. dr. Crina Bocșan, Irinel Chiran, directoarea Colegiului Iulia Hasdeu, Mihaela Grigorescu – artist plastic, Adam Popescu –  dr. jurist, Galina Sima – economist.

 

 În perioada 1992-2003 au avut loc manifestări culturale  sub forma de cenaclu, caravane literare în țară, în Republica Moldova și în Franța, simpozion, editarea revistei Mesaj literar,editarea lucrărilor despre Iulia Hasdeu subvenționate de Ministerul Culturii.

 

Personalități culturale au fost invitate la întâlnirile cu elevii și studenții din Asociație: Paula Iacob, Mircea Coloșenco, Ionel Oprișan, Stancu Ilin, Ion Lazu, Lidia Lazu, Vasile Andru,Elisabeta Isanos, Georgeta Filitti, Geo Călugăru, Gheorghe Doca, Mariana Ionescu, Grigore Vieru, Pavel Balmuș, Vasile  Malanețchi, Leonida Lari ( Republica Moldova)-E. Duflot, Viorica Stavilă ( Franța), .A .de  Reynier (Elveția) ș.a.

 

 S-au lansat cărți semnate de  Stancu Ilin, Aurel Constantinescu Severin, Nichita Fadei, Elisabeta Isanos, Vasile Andru, Vasile Szolga, Gheorghe Zarafu, Crina Decusară Bocșan, Maria Ioana Vasiloiu, Mariana Ionescu, Eliza Roha, Mariana Cristea ș.a.

 

S-a participat la Salonul de carte și presă edițiile din București, Craiova, Iași, la Gaudeamus și la Bookfest (ediții succesive).

 

In anul 2002 s-a desfășurat prima ediție a Concursului literar de traduceri IULIA HASDEU susținută de  ziarul Cotidianul. S-au decernat premii lui Mihai Dinu, Mihai Jingulescu ș.a.

 

 

Din anul 2003, Asociația Culturală UNESCO Iulia Hasdeu a avut sediu în Centrul Istoric al Capitalei, pe str. Franceză nr.14 (locație deținută anterior de Cooperativa de Invalizi Chimica). Cu sprijinul sponsorilor și al clubului  Grănicerii transilvani din Bistrița Năsăud s-au făcut restaurări și reparații în interior. Ne-au sprijinit și Primăria sectorului 3, Confederația Națională a Femeilor, Muzeul Municipiului București, Inspectoratul de cultură, iar Ministerul Culturii a dat avizul ca imobilul să devină Casă Memorială întrucât este singurul imobil din București legat de memoria membrilor  neamului Hașdeu și aici s-a născut Iulia Hasdeu (conform actului de naștere aflat la Muzeul  Național al Literaturii Române).

În Casa Iuliei Hasdeu (așa cum este cunoscut imobilul) s-au desfășurat întâlnirile de cenaclu și continuăm desfășurarea activităților prevăzute în statut: se redactează revista Mesaj literar, sunt lansări de carte, întâlniri cu scriitorii, cursuri de pregătire pentru elevi, se pregătește  prezența la Saloane de carte și presă și la manifestări culturale în parteneriat cu instituții și organisme neguvernamentale (Școala  31, Liceul Tehnologic nr.3, Muzeul Municipiului București, FRACCU, Fundația Dana Ardelea, Asociația Călțun, Fundația Hașdeu din Chișinău, Școala Iulia Hasdeu din B ălți (Rep. Moldova), Fundația Hașdeu, Fundația Paul Polidor, Primăria sectorului 2,Uniunea Scriitorilor din România,ș.a.

Activitatea noastră

 

Cenaclu

Statutul Asociației prevede cunoașterea și mediatizarea personalității și operei Iuliei Hasdeu și promovarea tinerelor talente, numele poetei căpătând semnificația dorinței de avea un ideal în viață, iar target-ul adoptat este „Voi învinge prin mine însămi”. Întâlnirile au loc de două ori pe lună, astfel: – a doua zi de joi din lună la Centrul Cultural Mihai Eminescu, – a patra zi de vineri din lună la Biblioteca Metropolitană

Se organizează concurs de traduceri din opera Iuliei Hașdeu în parteneriat cu biblioteci și revista „Mesaj literar” Se editează revista „Mesaj literar” care consemnează în paginile ei activitatea membrilor Asociației, evenimente, lucrări citite în ședințele de cenaclu și are rubrică permanentă de prezentare a manuscriselor inedite ale Iuliei Hașdeu.

 

Editări

S-au tipărit ediții bilingve din opera Iuliei Hașdeu cu subvenții de la Ministerul Culturii Destăinuiri, Fiul răsfățat, Năzdrăvăniile Denisei, Paralipomene și Corespondența dintre Iulia și B. P. Hasdeu

 

Saloane și târguri de carte

Asociația este prezentă la toate edițiile Salonului de carte și presă și Gaudeamus cu stand, cu lansări de carte și cu simpozion la București, Craiova, Brașov. Au loc întâlniri cu scriitori români și străini

 

Parteneriate

Legături culturale cu asociațiile și fundațiile din FRACC UNESCO în calitate de membru fondator: Fundația Paul Polidor, Fundația Dana Ardelea, Fundația Matca, Fundația Grănicerii Transilvani, parteneriate cu Colegii, Școli Gimnaziale Caravane literare.

 

Pe urmele Iuliei Hașdeu e titlul generic al călătoriilor anuale organizate în țară și peste hotare, în cadrul cărora desfășurăm ședințe de cenaclu, recitaluri, conferințe în Franța, Republica Moldova, Ucraina Concursuri, premieri

S-au desfășurat trei ediții ale Concursului de traduceri din opera Iuliei Hașdeu, mediatizate în presă și care au avut ca finalizare editarea volumului „CONFIDENCES-DESTĂINUIRI” Acesta s-a adresat tinerilor până la 18 ani.

Singurul concurs adresat scriitoarelor din țară organizat de Asociația Iulia Hașdeu a atestat valoarea unor personalități ale lumii culturale Simpozioane Majoritatea acțiunilor culturale s-au desfășurat în sediul Asociației, în Colegiul Național omonim, în Casa Hașdeu din București și la Castelul din Câmpina. Din motive obiective pozitive (mediatizare deosebită) sau negative (condiții dezavantajoase ca frigul, mucegaiul) manifestările culturale au avut loc la Sala Dalles, Biblioteca Metropolitană, Biblioteci de sector în București, Centrul socio-cultural Calderon, Institul Cultural Francez, Muzeul de istorie a Municipiului București, Muzeul Național de Istorie, Biblioteca județeană Ștefan Bănulescu, Biblioteca B. P. Hașdeu, Uniunea Scriitorilor.