Bucuriile ni le facem singuri.

 

Se apropie cele mai frumoase și mai optimiste SĂRBĂTORI

Vă rugăm să ne trimiteți texte (eseuri, versuri) axate pe amintiri plăcute despre  cum ați petrecut  Sărbătorile Pascale spre a le împărtăși și celor cu care în vremurile bune mergeam în excursii-pelerinaje în sâmbăta Floriilor.

Adresa Asociației: iuliahasdeu.assoc@gmail.com

La anul vom relua tradiția  caravanelor (optimism !)  dacă vom fi sănătoși (și mai mult optimism).

 

Tinerete

Cartea deschisă a Iuliei Haşdeu
Motto: M-lle Hasdeu a fait dans notre pays
le plus grand honneur au sien

“Domnişoara Haşdeu a făcut în ţara noastră (Franţa) cea mai mare onoare ţării sale” – spunea Sully Prudhomme despre Iulia Haşdeu în urmă cu peste un secol .
Timpul a dovedit că această apreciere elogioasă a pus-o pe tânăra româncă în locul care i se cuvine. Deşi viaţa-i s-a frânt când nu împlinise 19 ani, tânăra poate fi considerată printre primii mesageri ai culturii române către Europa deoarece operele ei literare (publicate postum în anul 1889 şi 1990) au fost în limba franceză, dar pulsau sentimentele de dragoste pentru tot ce însemna România: ape, munţi, păduri, istorie şi – mai ales – oameni.
Iată câteva file din viaţa Iuliei Haşdeu, considerată copil precoce şi tânără genială:
• S-a născut într-o zi de toamnă a anului 1869, în Bucureşti, în familia savantului Bogdan Petriceicu Haşdeu. Era 2/15 noiembrie, iar imobilul de pe actuala stradă Franceză nr. 14 (unde a văzut lumina zilei) este singura clădire din Bucureşti legată de numele familiei Haşdeu .
• Copilăria şi-a petrecut-o în apropierea mânăstirii Mihai Vodă, aflate pe locul actualului sediu al Parlamentului, deoarece tatăl ei fusese numit director al Arhivelor Statului. Înzestrată cu o memorie neobişnuită şi cu imaginaţie bogată fetiţa alintată cu numele Lilica recita poezii lungi, învăţa engleza, franceza şi germana, iar la şapte ani deja scrisese scenete şi povestioare pentru copii, romanul Viaţa şi faptele lui Mihai Viteazul.
• S-a pregătit particular şi a susţinut cu dispensă de vârstă examenele cumulate pentru cursul primar la Colegiu Sf. Sava (unde erau numai clase de băieţi), impresionând comisia examinatoare, iar la Conservator a obţinut premiul întâi cu cunună.
• La vârsta de 11 ani neîmpliniţi a plecat însoţită de mama ei la Paris să-şi continue studiile înscrisă fiind cu dispensă de vârstă la Colegiul Sevigne.
• Foarte curând a fost remarcată de profesori şi de inspectorii de la Sorbona. Eleva conştiincioasă care lua particular lecţii de desen cu profesorul Herst, şi lecţii de greacă veche şi latină spre a citi in original operele anticilor era dublată de poeta inspirată care îşi petrecea nopţile scriind poezii, studii literare, piese de teatru si poeme, romane pentru copii şi însemnări fanteziste.
• La 16 ani, cu dispensă de vârstă, a devenit studentă la Sorbona şi în vederea licenţei a prezentat cele două teze obligatorii, urmând ca teza de doctorat despre Philosophie populaire des Roumains: logique, psychologie, metaphysique, etique et theodicee (Teodiceea poporului român ) să-i dovedească potenţialul.
• Însă tuberculoza o boală necruţătoare în acele vremuri – s-a dovedit a fi mai puternică decât dorinţa de viaţă şi de realizare a visurilor adolescentei. Bogdan Petriceicu Haşdeu a aflat despre caietele cu poezii ale fiicei sale abia în vara anului 1886, în vacanţa petrecută de ea în România. În timpul vieții Iuliei numai patru poezii au apărut (fără consimţământul autoarei) în L’ etoile roumaine .
• Iulia Haşdeu ar fi vrut să semneze cu pseudonimul Camille Armand volumul pregătit pentru tipar Bourgeons d’Avril, titlu ales ca o premoniţie, Într-adevăr, viaţa ei a fost asemuită cu cea a mugurilor de aprilie, pe care un crivăţ neiertător îi răpune tocmai atunci când aceştia ar fi trebuit să dea în floare.
• Însăşi Iulia Haşdeu a făcut alegerea: anii la care a renunţat, ea i-a cedat cu bună ştiinţă filelor purtătoare a mesajului către toate generaţiile de tineri: creezi şi dăruieşti.
• A dăruit postum volume de poezii, proză, cugetări, traduceri, piese de teatru, studii de literatură comparată, compoziţii muzicale, crochiuri şi tablouri, dintre care sunt cunoscute : Oeuvres posthumes cuprinzând Bourgeons d‘Avril, Chevalerie, Confidences, Theatre, Sanda, Destăinuiri, Viaţa şi faptele lui Mihai Viteazul, Cugetari, Contes et Legendes, Mademoiselle Maussade , Năzdrăvăniile Denisei, Le fils gate/ Fiul răsfăţat, Fluierașul de os, Teatru şi un emoţionant Jurnal fantezist, unic în literatura universală prin premoniţiile nedescifrate.
Iulia Haşdeu a dat ceva şi mai preţios: modelul renascentist al tinereţii creeatoare.
Plăcile memoriale din Bucureşti (pe str. Franceză nr.14) şi din Paris (28, rue St.Sulpice) transmit acest mesaj.
Crina Decusară Bocşan

 • 2020-02-19-21-46-09
 • 2020-02-19-21-45-43
 • 2020-02-19-21-44-37
 • 2020-02-19-21-44-07
 • 2020-02-19-21-43-12
 • 2020-02-19-21-42-12
 • 2020-02-19-21-39-59
 • 2020-02-19-21-37-39
 • 2020-02-19-21-15-17
 • 2020-02-19-21-15-50
 • 2020-02-19-21-20-12
 • 2020-02-19-21-31-07
 • 2020-02-19-21-31-28
 • 2020-02-19-21-35-02
 • 2020-02-19-21-35-51
 • 2020-02-19-21-36-15
 • 2020-02-19-21-14-51
 • 2020-02-19-21-14-13
 • 2020-02-19-21-13-49
 • 2020-02-19-21-06-31
 • 2020-02-19-21-03-12
 • 2020-02-19-21-01-37
 • 2020-02-19-20-54-21
 • 2020-02-19-20-50-58
 • 2020-02-19-20-21-44
 • 2020-02-19-20-24-04
 • 2020-02-19-20-27-11
 • 2020-02-19-20-30-56
 • 2020-02-19-20-41-10
 • 2020-02-19-20-45-50
 • 2020-02-19-20-49-21
 • 2020-02-19-20-50-15
 • 2020-02-19-20-21-11
 • 2020-02-19-20-20-43
 • 2020-02-19-20-18-16
 • 2020-02-19-20-17-36
 • 2020-02-19-20-17-04
 • 2020-02-19-20-15-46
 • 2020-02-19-20-10-24
 • 2020-02-19-20-06-30
 • 2020-02-19-20-05-34
 • 2020-02-19-20-04-02

Sabin Păuță și invitații săi

Un eveniment deosebit, care  poate fi considerat ca primul pas în tematica Cunoașterea valorilor contemporane autentice a avut loc miercuri 19 februarie la Biblioteca  Metropolitană, când a fost onmagiat maestrul Sabin Păuță. În atmosfera  sărbătorească, în calitate de moderator președinta fondatoare a  Asociației Iulia Hasdeu prof.dr. Crina Bocșan a menționat  preocupările și afinitățile în domeniul muzical ale  Iuliei Hasdeu, ale absolventei cu cunună la  numai 11 ani  a Conservatorului din București și compozitoare la început de drum. Invitații maestrului au fost foarte numeroși și

din intervențiile lor s-a creionat metaforic portretul de om, de profesor, de compozitor și mare dirijor a maestrului despre care doamna Caraman Fota a scris o monografie. Compozitorul Virgil Popescu i-a oferit maestrului portretul în peniță și un mesaj de felicitare și de recunoștință asumat ca din partea întregii asistențe. Scriitoarea Ana Maria Vasiloiu a prezentat datele  biografice ale maestrului Sabin Păuța, completate fericit de către poeta Claudia Voiculescu. Seara s-a încheiat cu recitalul foștilor elevi ai maestrului Păuță, care astăzi sunt  prim soliști pe scenele Operei și Operetei Mihaela Stanciu, Odin și Daniela Cioclea, iar prof.Mădălina Slav a executat la pian compoziții proprii.

Calderon 13

 

               Februarie rupe din calendar ziua în care s-a născut Bogdan Petriceicu Hașdeu și în parteneriat  cu Centrul Cultural Mihai Eminescu al sectorului 2 ziua de  joi 13 februarie a  fost consacrată prezentării vieții și operei  marelui cărturar descendent al familiei de erudiți Tadeusz,  Boleslav, Alexandru Hâjdeu și a cărei ultimă descendentă a fost Iulia Hasdeu.                  Istoricul și criticul literar Mircea Coloșenco ne-a oferit o seară foarte interesantă prin trimiterile la secvențe necunoscute din viața marelui savant, la descifrarea  numelor de persoane, raportând la etimologiile ignorate de-a lungul timpului pentru nume ce par a fi predestinate ca cele ale lui Hasdeu, Iorga, Goga, Cantemir, Eminescu ș,a. Hasdeu a scris primul necrolog la moartea lui Eminescu. Ștafeta literară a fost preluată de Maria Besciu, cea care de multă vreme este preocupată de relațiile de prietenie ale lui Bogdan Petriceicu Hașdeu cu Carol Davila, cu chimistul și medicul C. I. Istrati, și cu pictorul Nicolae Grigorescu – ambii cu reședințe în Câmpina. S-a vorbit despre coincidențe și  interferențe între acești mari intelectuali, somități în domeniile respective. Dl. Coloșenco a vorbit despre Istoria critică a românilor de B. P. Hașdeu, iar 

 • 20200213_002
 • 20200213_001
 • 20200213_003
 • 20200213_008
 • 20200213_007
 • 20200213_006
 • 20200213_005
 • 20200213_004

Crina Bocșan despre Magnum Etymologicum Romaniae, făcând astfel legătura cu preocupările de folclorist ale lui B. P. Hașdeu.

             Obiceiurile și tradițiile poporului român în pragul primăverii, au fost prezentate de către ing. Ovidiu Țuțuianu. Împătimit adept al teoriei dacismului, oratorul a pus în discuție sărbătoarea Dragobetelui, neaoș românească, cu rădăcini în istoria noastră și moderna sărbătoare de import de Sf. Valentin. Dezbaterile au dovedit că subiectele interesante abordate în întâlnirile literare ale membrilor asociației au succes. În partea a treia a întâlnirii, în cenaclu, au citit din lucrările proprii Angela Popescu despre pașii pe urmele locurilor de aduceri-aminte în București, și Maria Besciu a recitat un frumos elogiu adus actorilor, text care se va regăsi  și în revista  asociației Mesaj literar.

 • 20200123_001
 • 20200123_002
 • 20200123_003
 • 20200123_011
 • 20200123_010
 • 20200123_009
 • 20200123_008
 • 20200123_007
 • 20200123_006
 • 20200123_005
 • 20200123_004
 • 20200123_012
 • 20200123_013
 • 20200123_014
 • 20200123_015
 • 20200123_016
 • 20200123_017
 • 20200123_018
 • 20200123_019
 • 20200123_027
 • 20200123_026
 • 20200123_025
 • 20200123_024
 • 20200123_023
 • 20200123_022
 • 20200123_021
 • 20200123_020

Eminesciana

Sub acest titlu a avut loc întâlnirea membrilor Asociației noastre, și nu numai ei, au participat la primitoare bibliotecă „Marin Preda”, filială a Bibliotecii Metropolitane. Era firesc să se vorbească despre marele poet întrega lună ianuarie, cu atât mai mult cu cât în condițiile actuale  noi nu mai avem sediul nostru din str. Franceză 14, imobil în stare avansată de degradare, deși este monument istoric și de istorie literară. Consilierul cultural Cristian Pompei  a vorbit  despre Eminescu omul și felul în care este receptat  astăzi. Discuțiile care au urmat au completat prin intervențiile dnei  Eugenia  Dumitrescu, ale d-nei Dorela Alistar (participantă la evenimentele de la Academia Română și de la Ateneul Român) și ale d-nei Maria  Ioana Vasiloiu. Domnul Ovidiu Țuțuianu a intervenit oferind asistenței ocazia de a  audia melodii populare îndrăgite de Eminescu la vremea respectivă. În partea a  doua atenția a fost captată de versurile volumului de poeme Nisip traduse și prezentate de

Magdalena Popescu Marin. Și de această dată, comentariile interesante ale  doamnei Angela Popescu și ale doamnei Maria Besciu au stârnit interesul pentru limba romanșă și rădăcinile limbii române.

21 decembrie 2019

 

Muzeul  Național al Literaturii Române, gazdă primitoare, ca în fiecare an de  ziua onomastică a Iuliei Hasdeu a deschis  larg ușile publicului  doritor să afle date noi despre familia Hasdeu. De această dată  prof univ. dr. Crina Decusară Bocșan,  prof. Maria Boescu și actrița Doina Ghițescu au creat un florilegiu din scrisorile aflate în caietele Iuliei – majoritatea lor fiind netrimisă – adresate altor persoane decât celor din familie. Ele mărturisesc  trăiri și sentimente, altele decât cele împărtășite părintelui rămas la București  în peioada studiilor Iuliei la Paris,  sunt confesiuni făcute prietenelor, Iulia nevoind ca stare precară a sănătății ei să fie motiv de neliniște pentru părinți.  Identificate de Crina Bocșan cu  mulți ani în urmă, aceste  ciorne de scrisori trebuie  cunoscute acum, când se fac speculații nefondate  referitoare la modul în care Bogdan Petriceicu Hasdeu a execitat presiuni asupra fiicei sale cerându-i să facă cinste neamului Hașdeu.

De altfel, B. P. Hașdeu  a lăsat prin testament suma de cinci mii de lei spre a fi oferită câștigătoarei  concursului de creație literară, concurs care să aibă numele fiicei sale.

 • 20191221_018
 • 20191221_017
 • 20191221_016
 • 20191221_015
 • 20191221_014
 • 20191221_013
 • 20191221_012
 • 20191221_001
 • 20191221_029
 • 20191221_019
 • 20191221_020
 • 20191221_021
 • 20191221_007
 • 20191221_028
 • 20191221_006
 • 20191221_027
 • 20191221_005
 • 20191221_026
 • 20191221_004
 • 20191221_025
 • 20191221_003
 • 20191221_002
 • 20191221_022
 • 20191221_011
 • 20191221_010
 • 20191221_009
 • 20191221_030

Surpriza serii, ca un cadou făcut Iuliei Hasdeu, elevii școlii Gimnaziale 31 Tei, au prezentat filmul „Îngerul și ghiocelul” realizat de ei sub îndrumarea profesoarei Gabriela Vișan  cu sprijinul unor părinți devotați  educației tinerei generații, după povestirea cu același titlul a Iuliei Hasdeu. De menționat că același  colectiv a realizat și  trei cărticele după povestirile Iuliei Hasdeu,o  dovadă certă că ei știu să o aducă în realitatea  zilelor noastre pe adolescenta de acum 135 de ani.

Concert de colinde

O după-amiază la Centrul Cultural Mihail Eminescu bradul maiestuos îi întâmpină pe membrii Asociației IuLIA HASDEU în veșminte sclipitoare de Crăciun. Este sărbătoarea de suflet la care astăzi au participat alături de noi – membrii cenaclului omonim denumirii Asociației – peste 30 de elevi de la școlile nr. Șerban Vodă și Gheorghe Topârceanu sub bagheta magică a prof. Luminița Renea în cadrul parteneriatului cu Fundația MATCA. Conform ritualului obișnuit întâlnirea a debutat cu un motto din creația Iuliei Hasdeu spre a justifica anunțul cel mai important. Demararea celei de a treia ediții a Concursului literar internațional IULIA HASDEU.

 • 20191212_040
 • 20191212_039
 • 20191212_038
 • 20191212_037
 • 20191212_036
 • 20191212_035
 • 20191212_034
 • 20191212_033
 • 20191212_032
 • 20191212_031
 • 20191212_030
 • 20191212_029
 • 20191212_028
 • 20191212_027
 • 20191212_026
 • 20191212_025
 • 20191212_024
 • 20191212_023
 • 20191212_022
 • 20191212_021
 • 20191212_020
 • 20191212_019
 • 20191212_018
 • 20191212_017
 • 20191212_016
 • 20191212_015
 • 20191212_014
 • 20191212_013
 • 20191212_012
 • 20191212_011
 • 20191212_010
 • 20191212_009
 • 20191212_008
 • 20191212_007
 • 20191212_006
 • 20191212_005

Targetul acestuia este cunoașterea moștenirii de la Iulia Hasdeu, o tânără al cărei potențial de creativitate va fi transmis generațiilor actuale și dăm posibilitatea ca resursele intelectuale ale adolescenților și tinerilor să se manifeste plenar. Una din temele propuse spre a fi abordate în lucrări literare fiind familia ca miez al societății a avut loc lansarea volumului Amintirile unui bătrân de Constantin Decusară. Prezentarea cărții făcută cu talentul de ziarist propriu doamnei Angela Popescu a stârnit intersul așteptat. Fragmentele citite au fost alese spre a zugrăvi condițiile în care se învăța în mediu rural cu un secol în urmă. Colindele interpretate de copii și prezentarea activităților în deplasarea de la Cahul a delegației noastre pe site-ul asociației (datorită măiestriei d. Mihai Nomoloșanu) au încheiat această ultimă întâlnire din anul 2019 în sediul Centrului Cultural Mihai Eminescu. Vă așteptăm sâmbătă 21 decembrie ora 14 la Muzeul Național al Literaturii Române spre a afla despre SCRISORILE NESCRISE ALE IULIEI HASDEU

Nu uitați ! Ne puteți sprijini pentru acordarea premiilor Concursului internațional IULIA HASDEU cedând (fără a da nimic din propriul buzunar) 2% din impozitul către stat menționând datele Asociației UNESCO IULIA HASDEU.

 • 20191114_000
 • 20191114_038
 • 20191114_036
 • 20191114_032
 • 20191114_083
 • 20191114_081
 • 20191114_076
 • 20191114_053
 • 20191114_051
 • 20191114_047

Cahul 2019

Cu ocazia celebrării a 150 de ani de la nașterea Iuliei Hasdeu s-a organizat o caravană literară în orașul Cahul din Republica Moldova la Colegiul „Iulia Hasdeu”.

Au participat membri din alte asociații precum „Seniorii bunici” de la partidul liberal și „Gâlceava” de la Filatelia din București, delegație condusă de profesorul Sergiu Găbureac.

Din partea Asociației „Iulia Hasdeu”, delegația a fost condusă de Dorina Zigulescu, care a dat citire unei ample destăinuiri literare dedicate Iuliei Hasdeu ale președintei fondatoare prof. univ. dr. Crina Bocșan.

Gazdele au fost susținute de Consulatul român prin Dl. Ionel Novac, primarul orașului, Nicolae Danghiș, Teatrul „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, director Gh. Mândru, Muzeul de Istorie al orașului Cahul, directoare Maria Prepeliță, și Fundația Comunitară Cahul.

Profesorii Gh. Tătaru, directorul colegiului, și  Tatiana Zbârciog, directoarea adjunctă, cu cadrele didactice și elevii colegiului au susținut lucrările primei ediții a Simpozionului dedicat Iuliei Hasdeu. În repertoriu a fost inclus un spectacol cu piesa „Bogdan și Iulia”, piesă scrisă de profesoara Veronica Popa.

Elevii interpreți au fost Nicoleta Petică și Cristian Onuță, cu ceilalți elevi, care au ridicat spectatorii la o înaltă trăire a dramei acestei adolescente a neamului hasdeian.

Caravana s-a încheiat în satul Văleni, unde am participat la o desfășurare a tradițiilor respectate în ținutul Cahul, de la o fabrică de pâine la obiceiui de sărbătoare a sătenilor ca nunta, botezul, înmormântarea sau cele creștine.

Am câștigat acea prietenie și promisiune de colaborare pe plan cultural, literar, artistic. (A.P.)

Din partea Asociației s-au acordat  diplome organizatorilor evenimentului, îndeosebi  doamnei veronica Popa, autoarea montajului literar  despre viata Iuliei Hasdeu.

 

 • Universitatea BPH Cahul mica
 • Teatrul BPH Cahul mica
 • Novac Ionel mica
 • Muzeul de Istorie Cahul mica
 • Consiliul director ACIH Cahul mica
 • Colegiul IH Cahul mica

150 DE ANI DE LA NAȘTEREA IULIEI HASDEU

“Eu nu urăsc viaţa, de moarte nu mi-e teamă,
Că ea este lumină puternică şi caldă,
Chiar muribundul – care în pacea ei îl cheamă –
Sub pleoape obosite privelişti noi îşi scaldă.

Dar sufletul se-avântă-n necunoscuta lume
Şi-n alte corpuri trece, când poate şti să ierte;
Aşa din cupa sacră cu toţii bem, anume,
Şi niciodată, nimeni, nu poate s-o deşarte”.
Iulia Hasdeu

Atunci când în ode și poezii, frunzele de toamnă aruncă timid raze și umbre, iar în cântecele crepusculului se aud vocile lăuntrice ale pedepselor și contemplațiilor, atunci cu siguranță, se brodează fin, legenda secolelor.

 • 20191114_001
 • 20191114_015
 • 20191114_008
 • 20191114_006
 • 20191114_002
 • 20191114_003
 • 20191114_010
 • 20191114_011
 • 20191114_005
 • 20191114_013
 • 20191114_004
 • 20191114_014
 • 20191114_012
 • 20191114_007

Astăzi se împlinesc 150 de ani de la nașterea patroanei noastre spirituale Iulia Hasdeu.

La botez, Lilica a ales condeiul și floarea, nașul Brătianu prezicând‚ „că va ajunge o femeie învățată ca tatăl ei”, și așa a fost.

Ce ar fi fost Iulia dacă ar fi trăit mulți ani??

Cu siguranță ar fi devenit ce ar fi vrut ea să fie….

Dar, știm că își alesese deja: meșteșugul cuvântului bine rostit și bine scris, trilul păsărelelor, foșnetul pădurilor, albastrul cerului, culorile curcubeului.

Nu întâmplător, prima frază am creat-o din titlurile operelor lui Victor Hugo, scriitorul preferat al Iuliei,  care a avut un destin asemănător lui Hasdeu, a pierdut fiica preferată care avea tot 19 ani, înecată în Sena si care a fost exilat timp de 19 ani, între 1851-1870 pentru că a îndrăznit să-l facă trădător pe Naploleon al-III-lea.

Numărul 19, un destin, Hasdeu a mai trăit 19 ani după ce Iulia a trecut în neființă, 19 ani avea și fratele dispărut, iar Iulia avea tot 19 ani.

Ca doctor în istoria medicinei, nu pot să nu remarc faptul că l-a îndrăgit pe dr. Carol Davila care „o făcea des să râdă”, iar în 1884, când Davila a plecat în „marea călătorie” îi scria tatălui  că „s-a pierdut  un mare om”, semn al aprecierii ei pentru cel care a fost părintele învățământului medico-farmaceutic românesc. Și, iată anul nașterii Iuliei Hasdeu, 1869, este anul înființării Facultății de Medicină creată  de dr. Carol Davila.

I-a fost propus pseudonimul Jules Deudonne, dar ea a ales discret, Camille Armand.

Destin asemuit mugurelui de aprilie, nu întâmplător primul volum s-a numit Bourjons d’avril, este ecoul premoniției talentului său.

Spirit cultivat s-a remarcat în saloanele pariziene. Sully Prudhomme afimând că: „Domnișoara Hasdeu  a făcut în țara noastră, Franța, cea mai mare cinste țării sale”.

 La Paris, pe strada St. Sulpice la nr. 28 există placa memorială cu portretul Iuliei, replica celei din București, ca semn că ea își continuă existența, plăci memoriale construite cu inima și sufletul de doamna prof. dr. Crina Bocșan Decusară.

Iulia Hasdeu a murit fără să-i fie teamă, a murit iubind viața, dar timpul nu a avut răbdare cu ea.

 Așa cum spunea părintele Galeriu Asemeni candelei care pâlpâie, asemeni lumânării care luminează mistuindu-se, Iulia Hasdeu își continuă existența”, prin mine, prin dumneavoastră, prin toți cei  care  facem tot ce este posibil ca ea să nu fie uitată.

INVITAȚI SPECIALI:

Cu peste 20 de roluri de film, numeroase piese de teatru, seriale, teatru radiofonic, doamna directoare din seria de filme „Liceenii”, profesoară de actorie la Academia de artă „Luceafărul”, distinsa doamnă, Cristina Deleanu a fost atrasă în copilărie, ca Iulia, de pictură și desen, dar sub influența colegelor și pietenilor a devenit actriță.

Absolvent de IATC, cu numeroase roluri pe scena TNB, roluri în teatrul TV și radiofonic, prezentator și realizator de emisiuni TV, regizează și compune ilustrația muzicală a unor piese de teatru, colecționar de chibrituri, domnul Eugen Cristea a publicat un volum de proză și a tradus literatură beletristică iar, în anul 2004 a fost răsplătit cu Ordinul Meritul Cultural.

Poet, traducător, membru al Academiei de Literatură și artă a Ucrainei, cantautor și compozitor de muzică poetic–secvențială, inspirat fiind de „Ciacona în fa minor” a compozitorului german baroc Johann Pachelbel, tălmăcitor de poezie străină, Paul Polidor reușește să o traducă în cântec, ajungând la inima și sufletul auditoriului.

„Purtător al restului de jar”  Paul Polidor ne-a încântat cu recitalul IULIA HASDEU și lirică universală cântată”, folosind efecte timbrale deosebite.

Cu această ocazie s-a lansat antologia audio: Paul Polidor  „Iulia Hasdeu și lirica universală cântată” a editurii Fundației Paul Polidor, București, 2019

În data de 21 noiembrie 2019  vă așteaptăm la Târgul de carte Gaudeamus. Vă așteptăm, cu drag!

 

Jurist dr. Maria Besciu

 • 20191016_001
 • 20191016_006
 • 20191016_005
 • 20191016_002
 • 20191016_004
 • 20191016_003

HAZ DE NECAZ 

 Întâlnirea de astăzi, 16.10.2019, care a avut loc la Biblioteca Metropolitană din str. Tache Ionescu nr. 4, a debutat cu solicitarea d-lui Mihai Nomoloșanu de a păstra un moment de reculegere în memoria celei care a fost doamna comediei românești, profesoara Isoscel, Tamara Buciuceanu, care a plecat în ceruri ca să joace printre stele cu alți mari actori români care ne-au părăsit. 

D-l GEO Călugăru a citit din scenetele celebrului actor Amza Pelea, continuând cu câteva texte din cartea „Cuvintele-veșmănt pentru marea trecere” al cărei autor este.

Dl. Geo Călugăru ne-a încântat și cu câteva epigrame din culegerea de epigrame al cărei autor este.

Zâmbetul și râsetele au continuat cu strofele anecdotice ale d-lui Vasile Rădulescu.

„Pofta de râs” a fost întreținută de dl. Ovidiu Țuțuianu care ne-a citit din bancuri „D-ale lui Bulă”.

Dl.  Sergiu Găbureac a continuat cu câteva texte umoristice culese în cenaclul Cincinat Pavelescu.

În cadrul secțiunii Cenaclu, Ionuț Gapșa a recitat din creațiile proprii poeziile „Copăcel” și „Un deal și o apă”.

S-a pus în discuție relansarea concursului de creație literara „Iulia Hașdeu”, condițiile de participare și posibile teme ale concursului. 

Eveniment

Joi 10 octombrie 2019, începând cu orele 16, la Centrul Cultural Mihai Eminescu, din str. J. L. Calderon nr. 39 din București, a avut loc o întâlnire de excepție, cu STANA BUNEA –  harpistă, muzico-terapeută, poetă, care a susținut cu grație un recital de harpă. 

A urmat o proiecție video a recitalului de harpă de la Sanctuarul Ste-Anne-de-Beaupre, Canada.

În pauza evenimentului a fost lansat numărul 37 al revistei „Mesaj literar” a Asociației Culturale „Iulia Hașdeu”.

Seara s-a încheiat cu un recital de poezii din volumele cărții ”HARPA DE CUVINTE”, susținut de dedicul și teologul Constantin Biriș Jr. acompaniat de doamna STANA BUNEA cu harpa celtică Valhalla.

 • 20191010_018
 • 20191010_007
 • 20191010_017
 • 20191010_006
 • 20191010_004
 • 20191010_015
 • 20191010_005
 • 20191010_016
 • 20191010_009
 • 20191010_008
 • 20191010_019
 • 20191010_010
 • 20191010_020
 • 20191010_014
 • 20191010_003
 • 20191010_013
 • 20191010_002
 • 20191010_001
 • 20191010_012
 • 20191010_011

În cadrul evenimentului a avut loc și lansarea discurilor – „Capodoperele harpei ” și „Harpa regală”. De asemenea s-au lansat și volmele de poezii „HARPA REGALĂ” și „HARPA DE CUVINTE”–Jurnal în versuri și „VISE PREMONITORII”.

Toate acestea, au apărut sub semnătura doamnei STANA BUNEA.

Comemorare 2019

 • 20190928_001
 • 20190928_002
 • 20190928_003
 • 20190928_004
 • 20190928_005
 • 20190928_006
 • 20190928_007

 

Asociația Culturală UNESCO Iulia Hasdeu omagiază pe patroana  noastră spirituală, IULIA HASDEU, sâmbătă 28 septembrie, ora 10:30 la monumentul funerar al familiei Hasdeu din Cimitirul Bellu (pe aleea principală).

 

Un gând pios ne aduce în fiecare toamnă imaginea poetei românce de expresie franceză, de la care păstrăm puterea dăruirii.

Bogdan Petriceicu Hasdeu – părinte și dascăl

Miercuri 21 august  ora 16,30 la Biblioteca Liviu Rebreanu Asociația IULIA HAȘDEU a adus în memoria noastră afectivă personalitatea copleșitoare a lui Bogdan Petriceicu Hașdeu propunând ca dezbatere tema Bogdan Petriceicu Hasdeu – părinte și dascăl.

Gazda noastră primitoare ne-a oferit condiții excepționale spre a participa la prezentarea deosebit de documentată a d-nei Maria Ioana Vasiloiu despre numele sub care Hașdeu își semna articolele. Completările făcute de dl. Ovidiu Țuțuianu, ca și cele ale d-nei Maria Besciu au fost ascultate cu interes. D-na Crina Bocșan a vorbit despre B. P. Hașdeu ca mentor al viitorilor cercetători filologi și istorici, dar și al propriei fiice (pe baza corespondenței publicate la editura Asociației). Arh. Sidonia Teodorescu și ing. Ovidiu Țuțuianu i-au propus d-nei  Nicoleta Munteanu (responsabilă cu turismul cultural) o excursie pe urmele Iuliei Hasdeu la Câmpulung. Întâlnirea a însemnat o invitație și pentru cititorii Bibliotecii Liviu Rebreanu, cărora le-am făcut o modestă donație de carte.

 • 20190821_003
 • 20190821_002
 • 20190821_001
 • 20190821_004 2
 • 20190821_004 1

 • 20190509_001
 • 20190509_012
 • 20190509_011
 • 20190509_010
 • 20190509_009
 • 20190509_008
 • 20190509_007
 • 20190509_006
 • 20190509_005
 • 20190509_004
 • 20190509_003
 • 20190509_002

Prima femeie farmacistă din România

 Joi  9 mai la ora  16 la Centrul    Socio-Cultural Mihai Eminescu (str. J. L. Calderon nr. 39) a avut loc întâlnirea cu tema 

Prima femeie farmacistă din România – PAULINA CRUCEANU GROSMAN

prezentată de d-na Maria BESCIU, dr. în Istoria  Medicinei. 

Totodată va avea loc lansarea de carte spre achiziționare a doamnei Marga-Rita Popeli Tatu

Meandrele unui destin,  vol.  III  VIRAJELE”, Editura Alma, Craiova, 2019.

Întâlnirea de joi, 17 aprilie 2019, desfășurată la Biblioteca Metropolitană a avut ca temă

 

FEMEI CELEBRE DIN MEDICINA ROMÂNEASCĂ

 

Doamna Maria Besciu ne-a vorbit despre mai multe personalități marcante ale medicinei românești. Printre acestea s-au numărat:

 

Maria Crătunescu-Cutzarida, prima femeie care s-a dedicat studiului medicinei, meritele ei fiind răsplătite cu medalia Bene Merenti clasa a II-a;

 

Hermina Walch-Kaminski, prima femeie absolventă de medicină din România, dar și prima româncă absolventă a două facultăți; Hermina a fost colegă cu Iulia Hasdeu și cu Sarmiza Bilcescu, prima femeie avocat din Europa;

 

Elena Pușcariu Densușianu, care s-a remarcat ca prima femeie profesor universitar în domeniul medicinei, a elaborat două ghiduri de practică în oftalmologie;

 

Florica Bagdasar, prima femeie ministru al sănătății din România, singura femeie dintre cei 73 de participanți ai delegației române la Conferința de pace de la Paris din 1946;

 

Marta Trancu Rainer, prima femeie chirurg, a folosit pentru prima dată novocaina ca anestezic în chirurgie.

 • 20190417_001
 • 20190417_002
 • 20190417_004
 • 20190417_003

 • 20190411_033
 • 20190411_032
 • 20190411_031
 • 20190411_029
 • 20190411_030
 • 20190411_028
 • 20190411_027
 • 20190411_026
 • 20190411_025
 • 20190411_024
 • 20190411_023
 • 20190411_022
 • 20190411_021
 • 20190411_020
 • 20190411_019
 • 20190411_018
 • 20190411_017
 • 20190411_016
 • 20190411_015
 • 20190411_014
 • 20190411_013
 • 20190411_011
 • 20190411_012
 • 20190411_010
 • 20190411_008
 • 20190411_009
 • 20190411_006
 • 20190411_007
 • 20190411_005
 • 20190411_003
 • 20190411_004
 • 20190411_002

Dragi membrii si prieteni ai Asociatiei Culturale IULIA HASDEU, joi 11 APRILIE a.c. in sediul Centrului Cultural Mihai Eminescu din str. Jean Louis Calderon nr. 39, începând cu ora 16:00, a avut loc  întâlnirea lunară a cenaclului, cu tema “DRAMA familiei HAȘDEU”,  prezentând dezbaterea

“HAȘDEU  vs. HAȘDEU”. 

PERSONALITĂȚI marcante ale vietii culturale sunt implicate in acest proces literar: Crina Decusară, Sergiu Găbureac, Doina Ghițescu, Mihaela Mingiuc, Angela Djigola Popescu, Ovidiu Țuțuianu, Adriana Ungureanu, Gabriela Vișan, Doina Zigulescu.

INVITAT de onoare, violonista ALICE MULLER.

PSIHODRAMA A FOST CONCEPUTĂ LA VIENA, DAR S-A NĂSCUT ÎN AMERICA

În data de 20 martie 2019, membrii Asociației Culturale UNESCO Iulia Hasdeu”, s-au întâlnit în primitoarea Biblioteca Metropolitană pentru a dezbate un subiect nou, interesant dar, în același timp  controversat, și anume,  psihodrama.

În deschidere, domnul Ion Arcudeanu a dedicat o poezie celui care a întemeiat psihodrama,  lui   J.L. Moreno.

Sub bagheta magică a doamnei Cristina Ileana Ionescu informațiile despre această temă au fost exemplificate printr-un exercițiu pe cât de simplu pe atât de lămuritor. Protagoniști au fost chiar membrii asociației: Maria Besciu, Oana Gâdea, Nicoleta Munteanu , Victoria Zăvoianu și Sorin Caprițescu.

Psihodrama este o metodă terapeutică și de consiliere care abordează personalitatea și integrarea individului în structurile sociale.

Bazată pe joc și cu ajutorul metodelor specific pot fi experimentate cele mai diferite situații de viață.

J. L. Moreno a considerat  că oamenii se pot vindeca căutând  “răspunsuri noi la probleme vechi”. Născut la București, Moreno este cel care a înființat Teatrul Spontaneității.

Moreno însuși i-a spus lui Freud diferența dintre abordările lor: „Ei bine, dr. Freud, eu încep acolo unde tu te oprești. Tu îi întâlnești pe oameni în mediul artificial al biroului tău, eu îi întâlnesc pe stradă și acasă, în mediul lor natural. Tu le analizezi visele. Eu 

 • 20190320_019
 • 20190320_017
 • 20190320_018
 • 20190320_015
 • 20190320_016
 • 20190320_014
 • 20190320_008
 • 20190320_006
 • 20190320_007
 • 20190320_005
 • 20190320_003
 • 20190320_002
 • 20190320_001

încerc să le dau curajul de a visa din nou.” (Moreno, 1977, apud Zerka Moreno, Leif Dag Blomkvist and Thomas Rutzel, „Psychodrama, Surplus reality and the art of healing”).

Tânăra speranță Oana Gâdea ne-a încântat cu frumoasele ei poezii : “Buchetul călător”, “Un nou început” ș.a. iar doamna Maria Besciu a amintit de acrostihurile savantului Bogdan Petriceicu Hasdeu, din care a selectat “La mărul putred” și a punctat creația proprie “Dor nesfârșit”, acrostih dedicat Iuliei Hasdeu.

În încheiere, doamna Crina Bocșan Decusară ne-a citit poezia “Balanța”.

Sperăm și pe viitor  să vă prezentăm evenimente frumoase și interesante.

 

A consemnat, Maria Besciu

 • 20190220_026
 • 20190220_025
 • 20190220_024
 • 20190220_023
 • 20190220_022
 • 20190220_021
 • 20190220_020
 • 20190220_019
 • 20190220_018
 • 20190220_017
 • 20190220_016
 • 20190220_015
 • 20190220_014
 • 20190220_013
 • 20190220_012
 • 20190220_011
 • 20190220_010
 • 20190220_009
 • 20190220_008
 • 20190220_007
 • 20190220_006
 • 20190220_005
 • 20190220_004
 • 20190220_003
 • 20190220_002
 • 20190220_001

IONEL TEODOREANU – scriitor al copilăriei și adolescenței

Într-o atmosferă poetică, membrii Asociației Culturale “Iulia Hașdeu” s-au reunit, joi 20 februarie 2019,  în lăcașul primitor al Bibliotecii Metropolitane. Maestru întru compoziție, domnul Ovidiu Țuțuianu a întreținut scânteia artistică, atingând cu pioșenie clapele sidefii ale pianului. Pe aplauzele muzicale,  moderatoarea, doamna Doina Ghițescu, cu delicatețea bine cunoscută a făcut prezentarea invitaților, găsind aprecierile potrivite pentru fiecare, lucru remarcat și evidențiat de doamna Gabriela Vișan, care i-a mulțumit în numele tuturor.

Doamna Angela Popescu, cu tandrețe, a punctat aspecte esențiale din biografia și opera scriitorului Ionel Teodoreanu, decan al Teatrului Național din Iași, cunoscut pentru scrierile evocatoare  ale copilăriei și adolescenței, lecturând pasaje semnificative. Scrierile lui Ionel Teodoreanu sunt încărcate de emoție fiind remarcat de Liviu Rebreanu care nota: “îi transmit salutul meu și mulțumirea mea pentru toate paginile pe care le-a scris și pe care le-am citit  cu atât de mare plăcere cu cât eu nu le-aș fi putut scrie niciodată.”Descrierea locului natal, profilul sfânt al mamei, dialogurile spumoase ale copilăriei s-au reunit într-o frumoasă romanță dedicată celor prezenți.

Doamna Maria Besciu a ales o poezie scrisă de Bogdan Petriceicu Hașdeu, cu numele “Lilica”, așa cum o alinta el pe draga fiică, iar întâmplător sau nu, soția lui Ionel 

Teodoreanu se numea Lili.

Doamnele Gabriela Vișan și Octavia Gherasim au prezentat noul număr al revistei “Mesaj literar” de a cărei tehnoredactare s-a ocupat doamna Raluca Toader, iar doamna Doina Zigulescu a asigurat cu  profesionalism corectura.

Doamna Crina Bocșan Decusară a pus în discuție realizarea pliantului și a cerut membrilor păreri și sugestii, mai ales că anul acesta se împlinesc 150 de ani de la nașterea Iuliei Hașdeu.

Doamna Angela Popescu ne-a încântat  cu un frumos fragment din romanul de debut în proză “Voci egale”. Domnul Ovidiu Țuțuianu a punctat la timp cu câteva epigrame-epitafuri ale lui Păstorel Teodoreanu încheind cu “Oda ceaiului”.

Doamna Maria Besciu, sub imperiul frumoaselor amintiri din copilărie a recitat poeziile “La medic” și “Specialistul” din volumul “Universul este șic”.

Invitatul special, domnul Sergiu Găbureac  ne-a citit tableta “Șpaga” din volumul al-II-lea, lansat recent, 2018, intitulat “Vremea nenorociților”  și ne-a invitat într-o excursie pe urmele pașilor savantului Bogdan Petriceicu Hașdeu în Republica Moldova.

Doamna Nicoleta Munteanu a expus planul călătoriilor literare pe anul 2019.

O zi frumoasă și extrem de bogată în evenimente, așa cum ne dorim să fie toate.

 

                                                           A consemnat, Maria Besciu

Joi  14 februarie ora  16 la Centrul Cultural M.Eminescu

Cenaclul Asociației Culturale UNESCO Iulia Hasdeu a omagiat personalitatea dr. Constantin  Istrati, cel care și-a dat  doctoratul la Paris, membru al Academiei Române, afirmat ca inițiator în domeniul chimiei anorganice. La insistențele acestuia  Bogdan Petriceicu Hasdeu a achiziționat terenul  de la Câmpina  unde a construit în memoria fiicei sale Castelul, pe a cărui frontispiciu este  însemnata data de 2 Iulie. O prietenie strănsă i-a unit  pe cei doi  corifei, cărora li se va alătura marele pictor Nicolae Grigorescu.

Despre  personalitatea, cariera și realizările  lui C. I. Istrati a vorbit d-na dr. Maria Besciu, o prezentare spectaculoasă în fața unei săli pline.

O prietenie trainică și dincolo de spirit între savanții Constantin I. Istrati și Bogdan Petriceicu Hasdeu

Ovidiu  Țuțuianu a vorbit despre Constantin I. Istrati  – susținător al teoriei despre Dacia preistorică.

In partea a  doua  Angela Spica Djigola-Popescu a citit din romanul  Voci egale,  iar Oana Gâdea a recitat câteva poezii din volumul Versuri.

 Au mai vorbit Claudia Bota și Jordan Danilencu.

 • 20190214_018
 • 20190214_014
 • 20190214_013
 • 20190214_017
 • 20190214_016
 • 20190214_015
 • 20190214_012
 • 20190214_011
 • 20190214_010
 • 20190214_009
 • 20190214_008
 • 20190214_007
 • 20190214_006
 • 20190214_005
 • 20190214_004
 • 20190214_003
 • 20190214_002
 • 20190214_001

 • 20190116_008
 • 20190116_009
 • 20190116_006
 • 20190116_007
 • 20190116_005
 • 20190116_004
 • 20190116_003
 • 20190116_001
 • 20190116_002

M.EMINESCU – UN DAR DIVIN

 

MIERCURI 16 ianuarie 2019 de la ora 15:00, la sediul Bibliotecii Metropolitane, a avut loc întâlnirea cu tema „M.EMINESCU – UN DAR DIVIN”, moderată de actrița Doina Ghițescu. D-na V. Zăvoianu a vorbit despre originile marelui poet Mihai Eminescu.

 

Dl. Ovidiu Țuțuianu a interpretat excelent la pian câteva melodii pe versurile marelui poet, printre care „Pe lângă plopii fără soț”, „De ce nu-mi vii” sau „Sara pe deal”, melodii la care a cântat și publicul.

Melodia „De ce nu-mi vii” a fost interpretată magistral, cu multă căldură, de d-na Doina Ghițescu.

 

D-na Maria Besciu a recitat un acrostih scris de dânsa chiar în cursul nopții precedente.

SEMNE BUNE ANUL ARE

Joi 10 ianuarie 2019, ora 16:00

Sub semnul lui Eminescu ne propunem ca în acest an să aducem închinare pesonalităților culturale care au jalonat evoluția noastră spirituală ca nație, și nu numai atât.

S-au recitat poezii, s-a vorbit despre vibrația pe care o emană acestea, s-a discutat despre Omul Mihai Eminescu, iar la final invitații s-au bucurat de câteva poezii interpretate la pian de o elevă foarte talentată.

Versurile eminesciene au vibrat în acordurile invitaților noștri de la Fundația Matca sub îndrumarea doamnei Doina Meșteru.

În cenaclu au citit membrii Asociației Iulia Hasdeu.

Anul 2019 va fi întâmpinat prin dezbaterea în atmosferă de șezătoare a proiectelor din anul 2019 spre a se întocmi calendarul activităților.

Moderatori Crina Bocșan și Angela Popescu

Au participat Gabriela Vișan, Nicoleta Munteanu, Adriana Ungureanu, Sorin Caprițescu, Maria Besciu, Andi Dumitrache, Ileana Ionescu, Doina Zigulescu ș,a.

 • 20190110_005
 • 20190110_004
 • 20190110_003
 • 20190110_002
 • 20190110_001
 • 20190110_006
 • 20190110_007
 • 20190110_008
 • 20190110_009
 • 20190110_010
 • 20190110_011

 • 20181221_022
 • 20181221_021
 • 20181221_020
 • 20181221_019
 • 20181221_018
 • 20181221_017
 • 20181221_016
 • 20181221_015
 • 20181221_014
 • 20181221_013
 • 20181221_012
 • 20181221_011
 • 20181221_010
 • 20181221_009
 • 20181221_008
 • 20181221_007
 • 20181221_006
 • 20181221_005
 • 20181221_004
 • 20181221_023
 • 20181221_024
 • 20181221_025
 • 20181221_026
 • 20181221_027
 • 20181221_028
 • 20181221_029

O  LECŢIE  DE  VIAŢĂ  ÎNTR – UN  PROCES  LITERAR

A consemnat Gabriela Vişan

O altă zi importantă în activitatea  membrilor Asociaţiei ,,Iulia Hasdeu” va rămâne 21 decembrie 2018. Am fost oaspeţi ai Muzeului Naţional al Literaturii Române din Bucureşti în cadrul parteneriatului încheiat cu această instituţie. Ca nişte gazde adevărate ne-au primit cu bucurie pentru a ne oferi ocazia organizării unui proces literar. La eveniment au participat scriitori, critici literari, istorici, actori, jurnalişti, profesori, jurişti, reprezentanţi ai altor asociaţii şi elevi.  

Pe baza unui scenariu  scris de doamna scriitoare Crina Decusară Bocşan s-a realizat un proces literar-istoric despre aspecte ale vieţii familiei scriitorului Bogdan Petriceicu Haşdeu. Evenimentul  a fost pregătit cu multă măiestrie de către toţi cei implicaţi. A fost o piesă de teatru  de succes care a cucerit pe deplin spectatorii.  Distribuţia a cuprins persoane din  categorii şi profesii diferite ale vieţii şi societăţii în care trăim. Rolurile au fost interpretate de către: actorul Ştefan Velniciuc –  domnul Haşdeu, actriţa Jeanine Stavarache – doamna Haşdeu, actriţa Doina Ghiţescu –multiplu rol – ca  martori în proces,  scriitoarea prof. dr. Crina  Decusară Bocşan – avocatul,  jurist Doina Zigulescu – procurorul, jurist Mihaela Mingiuc – judecătorul, istoric literar Mircea Coloşenco – criticul literar, lector dr. Adriana Ungureanu – admiratoarea Iuliei, 

profesor Gabriela Vişan – profesorul contemporan, eleva Maria Bălăceanu – elev contemporan.

Publicul a reuşit să afle, datorită replicilor personajelor, zbuciumul sufletesc al celor doi părinţi  pentru asigurarea condiţiilor  bune de viaţă, sănătate şi educaţie a fiicei lor, Iulia. Acest scenariu, cu interpretări de excepţie,  fost un model de bune practici pentru toţi cei prezenţi la eveniment. Pentru adulţi  a fost un exemplu de sacrificiu, atunci când ai devenit părinte. Să nu ai alte preocupări sau plăceri personale înainte de a fi sigur că ai asigurat un trai decent pentru membrii familiei. Ca tată e bine să fii un  om echilibrat, să te sfătuieşti cu partenera de viaţă, să organizezi viaţa familiei îmbinând-o cu viaţa socială, dar şi cu locul de muncă care îţi aduce venitul  pentru un trai decent. Ca mamă e necesar să menţii armonia şi pacea în familie, să te preocupi cu mare atenţie de sănătatea, educaţia şi formarea caracterului copiilor. Pentru cei mai mici spectatori a fost un prilej de a afla ce eforturi depun părinţii  pentru o viaţă de familie onestă, ce nelinişti cuprind inimile lor când apar situaţii dificile, ce zbucium apare pentru a găsi soluţiile cele mai bune, dar şi respectul de care trebuie să dea dovadă copiii faţă de părinţii lor şi jertfa acestora în minunata muncă de a împlini destine. Ca în orice societate sunt şi oameni care judecă vieţile şi deciziile altora. Ei ştiu mereu ce e bine pentru alţii, ştiu ce trebuie să facă sau să zică alţii. E uşor să se vorbească despre cei din jur, dar când soarta îi aduce în impas pot alege căile pentru care vor fi şi ei contestaţi. Aşa că este mai bine ca fiecare să se bucure de şansa de a trăi în lume având grijă doar de sine.

Aplauzele îndelungate  ale publicului care a umplut sala până la refuz,  au confirmat succesul activităţii Asociaţei ,,Iulia Haşdeu” la finalul acestui an. 

 • 20181126_001
 • 20181126_010
 • 20181126_009
 • 20181126_008
 • 20181126_007
 • 20181126_006
 • 20181126_005
 • 20181126_004
 • 20181126_003
 • 20181126_002

Centenar la primăria sector 2.

 

La Primăria sectorului 2 a avut loc la 26 noiembrie 2018 celebrarea Marii Uniri din 1918, prilej cu care s-a vernisat o expoziție de costume naționale și s-au înmânat plachete pentru meritele deosebite în activitățile culturale mai multor asociații culturale cu sediul în sectorul 2, printre asociațiile premiate fiind și Asociația Culturală „Iulia Hașdeu”.

 

Au luat cuvântul d-na Elena Scurtu, directoarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, dl. viceprimar Dan Cristian Popescu și alții.

 

D-na Gabriela Vișan, reprezentanta Asociației Culturale „Iulia Hașdeu” a ținut să mulțumească primăriei pentru onoarea de a primi placheta și, de asemenea echipei asociației, care a pus umărul la realizările asociației.

 

D-lui viceprimar i-a fost înmânat ultimul număr al revistei „Mesaj literar” publicat de Asociația Culturală „Iulia Hașdeu”.

Proiectul Porți deschise la UNESCO

 

Membră a Federaţiei Române a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor pentru UNESCO,

la 149 de ani de la nașterea Iuliei Haşdeu Asociația Culturală IULIA HAŞDEU a organizat simpozionul-dezbatere cu tema ,,Destinul nestins al Iuliei Hasdeu”, miercuri 14 noiembrie 2018 ora 15:00 la sediul CNR – UNESCO România str. Cehov nr. 8 din București

Destăinuiri lirice ilustrate artistic de actorii Doina Ghițescu şi Ion Arcudeanu. Cu participarea Cristinei Ionescu şi a cunoscutei violoniste Alice Muller.

Destinul nestins al Iuliei Hasdeu, descifrat peste ani de Crina Decusară Bocşan

Sentimentul iubirii, ilustrat ȋn opera Iuliei Hasdeu, prezintă Maria Ioana Vasiloiu

Dorul de România, eseu de Maria Boescu

Prințesa Fluture – prezentare video realizată de elevii Școlii Gimnaziale nr.31 sub îndrumarea prof. Gabriela Vișan

Lansări de carte

„File frânte din viața Iuliei Hasdeu” de Crina Decusară Bocșan

Toamna în culorile copilăriei – antologie red. Gabriela Vișan

Expoziție – prezentare

De la manuscris la slova tipărită, lucrările literare ale elevilor Școlii Gimnaziale nr.31 sub îndrumarea prof. Gabriela Vișan și sprijinul doamnei Daniela Pascu

 • 20181114_034
 • 20181114_032
 • 20181114_033
 • 20181114_030
 • 20181114_031
 • 20181114_029
 • 20181114_027
 • 20181114_026
 • 20181114_025
 • 20181114_023
 • 20181114_022
 • 20181114_021
 • 20181114_020
 • 20181114_019
 • 20181114_017
 • 20181114_018
 • 20181114_016
 • 20181114_015
 • 20181114_014
 • 20181114_012
 • 20181114_013
 • 20181114_011
 • 20181114_010
 • 20181114_009
 • 20181114_008
 • 20181114_007
 • 20181114_006
 • 20181114_005
 • 20181114_004
 • 20181114_003
 • 20181114_001

 • 20181108_002
 • 20181108_004
 • 20181108_006
 • 20181108_007
 • 20181108_008
 • 20181108_010
 • 20181108_011
 • 20181108_014
 • 20181108_015
 • 20181108_016
 • 20181108_018
 • 20181108_020

ANUL 1918 – AN ASTRAL pentru ROMÂNIA

 

Cenaclul literar „Iulia Hasdeu” a omagiat actul Marii Uniri joi 8  noiembrie găzduit de Centrul Cultural “Mihai Eminescu”.

Introducerea făcută de d-na Elena Scurtu a subliniat faptul că asistența numeroasă se datorează interesului manifestat față de subiectul ales, ce trebuie să aibă ecou în toate generațiile.

D-na Maria Boescu a prezentat pe d-na prof. univ. Raisa Radu, care în expunerea emoționantă a vorbit de planul  social al desfășurării evenimentelor istorice în cinci pași. În încheiere a oferit xeroxat Actul Unirii încheiat în martie 1918.

Expunerea de suflet a Raisei Radu a emoționat asistența prin relatarea unor episoade despre propria familie.

D-na profesoară de istorie Dorina Oarfa și-a intitulat expunerea “1918-an ancestral pentru Romania”. A prezentat conjunctura în care s-a aflat România timp de patru ani.

Dl. Țuțuianu, inginer pasionat de istorie, a făcut completări despre propria familie ce a supraviețuit și a participat la luptele de la Nămăiești.D-na Boescu a citit din „România eroică” și „Prahova eroică” mărturii despre soldații de pe frontul din Bucegi.

La ședinta de cenaclu Angela Popescu citește o dedicație Anului Centenar din volumul „Voci egale” aflat sub tipar.

IMPRESIONISM ȘI AVANGARDĂ

 

Joi 11 octombrie gazdă primitoare a întâlnirilor noastre a fost Clubul socio-cultural Mihail Eminescu (str. Calderon), unde la ora 16 invitatul Andi Dumitrache a prezentat tema IMPRESIONISM SI AVANGARDĂ Andi Dumitrache a vorbit nu în calitate de licențiat în inginerie și drept, ci ca un împătimit al peliculei cinematografice, cu rezultate remarcabile. În calitate de cineast amator are în palmaresul său filmele de scurt mesaj cu care s-a afirmat încă din anul 2003 cu Cinci minute cu Anca prin Germania) și a continuat cu Octombrie (2005), Bucureștiul anul zero, Supraexpunere (2011), iar în 2018 a reprezentat România la faza finală a Concursului international interactiv 48 HFP . Prezentatorul a ales ca punct de plecare în pledoaria pentru artă expoziția de la Palazzo Reale din Milano

 • 20180928_001
 • 20180928_002
 • 20180928_003
 • 20180928_004
 • 20180928_005
 • 20180928_006
 • 20180928_007
 • 20180928_008
 • 20180928_009
 • 20180928_010
 • 20180928_011
 • 20180928_012
 • 20180928_013

Pactul lecturii

 

În ziua de 28 septembrie, ora 19.00, în cadrul seriei de manifestări PACTUL LECTURII organizate de Biblioteca Națională, Asociația UNESCO „Iulia Hasdeu” a comemorat 130 de când patroana sa spirituală a părăsit această lume.

 

În cadrul acestui eveniment au fost prezentate următoarele teme:

Iulia îndrăgostită de dragoste – Maria Ioana Vasiloiu

Rătăcind în căutarea nemuririi – Mihai Stefan

Urma pașilor ei – între viață și nemurire – dr. Adriana Ungureanu

Sinele infinit al Iuliei Hasdeu – Angela Popescu

 

De asemenea, nu au lipsit fragmente din creația Iuliei Hașdeu!

Comemorare

 

Azi, 29 septembrie 2018, am comemorat 130 de ani de la trecerea într-o lume mai buna a patroanei noastre spirituale, Iulia Hasdeu!

Iată câteva imagini din Cimitirul Șerban Vodă – Monumentul funerar al familiei Hasdeu, unde s-a ținut o slujbă de pomenire a marii poete și a întregii sale familii!

În fiecare an, la aceasta data se deschide mormântul și se vizitează! Comparativ cu anul trecut, ne-am bucurat de prezența unui număr mai mare de iubitori de Iulia! În numele ei, le mulțumim!

În fotografii, câțiva oameni dedicați Asociației!

 • 20180929_001
 • 20180929_002
 • 20180929_003
 • 20180929_004
 • 20180929_005
 • 20180929_006
 • 20180929_007
 • 20180929_008
 • 20180929_009
 • 20180929_010
 • 20180929_011
 • 20180929_012
 • 20180929_013
 • 20180929_014
 • 20180929_015
 • 20180929_016
 • 20180929_017
 • 20180929_018
 • 20180929_019
 • 20180929_020
 • 20180929_021

 • 20180829_001
 • 20180829_002
 • 20180829_003
 • 20180829_004
 • 20180829_005
 • 20180829_006
 • 20180829_007
 • 20180829_008
 • 20180829_009
 • 20180829_010
 • 20180829_011
 • 20180829_012
 • 20180829_013
 • 20180829_014
 • 20180829_015
 • 20180829_016
 • 20180829_017
 • 20180829_018
 • 20180829_019
 • 20180829_020
 • 20180829_021
 • 20180829_022
 • 20180829_023
 • 20180829_024
 • 20180829_025
 • 20180829_026

Hașdeu, o dinastie de cărturari

 

Cu ocazia împlinirii a 111 ani de la moartea marelui filolog și istoric Bogdan Petriceicu Hasdeu (25 august 1907), Biblioteca Națională a României a organizat miercuri, 29 august 2018, în colaborare cu Asociația Culturală pentru UNESCO „Iulia Hașdeu”, dezbaterea intitulată „Hașdeu – o dinastie de cărturari”, un omagiu adus acestei mari familii care, prin intermediul personalităților sale autentice, a pus o piatră de temelie la spiritualitatea românească.

Tot anul acesta, în data de 26 februarie, s-au împlinit 180 de ani de la nașterea lui Bogdan Petriceicu Hașdeu (26 februarie 1838).

Au vorbit:

● dr. Crina Decusară Bocșan, exeget al operei Iuliei Hașdeu – Personalitatea copleșitoare a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu – filolog, istoric, dascăl, scriitor, jurnalist și întemeietor al școlii de studii comparate de la noi – precedat de Tadeu Hâjdeu, bunicul său, și de Alexandru Hâjdeu, tatăl său;

● Sandrino Gavriloaia, realizator și redactor TV, pasionat cercetător al arhivelor familiei Hașdeu – B.P. Hașdeu și castelul de la Câmpina în documente și prezentări mass-media;

● prof. univ. emerit dr. ing. Manuela Nicolae-Posescu – Magul de la Câmpina: B.P. Hașdeu – filosof și arhitect.

În cadrul întâlnirii, actrița Ana Maria Ghiur și studenta Maria Cătălina Nomoloșanu au citit fragmente din opera lui B.P. Hasdeu.

 

Evenimentul „Hașdeu – o dinastie de cărturari” s-a desfășurat în cadrul proiectului „Cartea care se ascultă”, inițiat de Biblioteca Națională a României în anul 2018, proiect care include sesiuni de lectură și dezbateri ce aduc în prim-plan operele scriitorilor români, criteriile lor de raportare la tradiția literară și culturală românească și universală.

 

Sărbătoarea celor două Iulii

 text de Adriana Ungureanu

 

Castelul Iulia Hașdeu – Câmpina

Am fost la Castelul Iuliei de zeci de ori, întotdeauna rămânea ceva de revăzut, ceva de lămurit. De fiecare dată mi se dezvăluia câte o enigmă și drept mulțumire promiteam că voi reveni. Pe 2 iulie 2017 a fost prima dată când am participat la sărbătoarea Iuliilor. În compania oamenilor cu suflet bun de la ”Asociația Culturală Iulia Hasdeu” am trăit un eveniment de neuitat.

Sper ca sufletul lui Bogdan Petriceicu Hasdeu să se fi liniștit, numele familiei lui este slăvit așa cum și-a dorit!

 • 20180702_001
 • 20180702_002
 • 20180702_003
 • 20180702_004
 • 20180702_005
 • 20180702_006
 • 20180702_007
 • 20180702_008
 • 20180702_012

 • 20180627_011
 • 20180627_010
 • 20180627_009
 • 20180627_008
 • 20180627_007
 • 20180627_006
 • 20180627_005
 • 20180627_004
 • 20180627_003
 • 20180627_002
 • 20180627_001

 

 

 

La Biblioteca Metropolitană au avut loc pe 27 iunie 2018 ultimele dezbateri și

 

cenaclu înainte de vacanță! Întâlnire Asociația UNESCO “Iulia Hasdeu”!

Bookfest 2018

La Bookfest joi, 31 mai 2018, începând cu ora 12.00, în spațiul denumit AGORA, s-au făcut destăinuiri lirice cu ocazia lansării volumului

FILE FRÂNTE DIN VIAȚA IULIEI HASDEU

de Crina Decusară Bocșan, la editura eLiteratura, 2018.

 • 20180531_111
 • 20180531_107
 • 20180531_106
 • 20180531_105
 • 20180531_103
 • 20180531_100
 • 20180531_098
 • 20180531_096
 • 20180531_083
 • 20180531_085
 • 20180531_086
 • 20180531_087
 • 20180531_088
 • 20180531_090
 • 20180531_091
 • 20180531_092
 • 20180531_095
 • 20180531_080
 • 20180531_078
 • 20180531_077
 • 20180531_076
 • 20180531_075

 • 20180531_114
 • 20180531_071
 • 20180531_070
 • 20180531_069
 • 20180531_068
 • 20180531_056
 • 20180531_057
 • 20180531_058
 • 20180531_059
 • 20180531_060
 • 20180531_061
 • 20180531_062
 • 20180531_063
 • 20180531_067
 • 20180531_052
 • 20180531_051
 • 20180531_050
 • 20180531_049
 • 20180531_048
 • 20180531_047
 • 20180531_046
 • 20180531_045
 • 20180531_044
 • 20180531_011
 • 20180531_017
 • 20180531_021
 • 20180531_022
 • 20180531_039
 • 20180531_040
 • 20180531_041
 • 20180531_042
 • 20180531_043

 

 

La eveniment au participat și elevii școlii nr. 31 din București, însoțiți de părinții lor.